Onze visie

Onze visie

Bdoc Suite

Business Document heeft sinds zijn ontstaan een pioniersrol gespeeld in de ‘interactieve’ aanpak van CCM en blijft zijn aanbod verder ontwikkelen met innoverende oplossingen. Het Bdoc Suite-aanbod beantwoordt aan de nieuwe eisen op het vlak van het beheer van de communicatie met de klant met betrekking tot de digitale transformatie:

  • De klant beslist over de communicatie: Hij verwacht niet dat de informatie wordt bezorgd, maar verschaft zich zelf toegang tot de informatie wanneer en waar hij dat wil (website voor online-banking, webruimten voor klanten, smartphone, sociale netwerken enz.).

Meer informatie

  • De klant speelt een actieve rol in de communicatie: Hij verschaft zich geen toegang tot statische informatie, maar voert in realtime interactie met die informatie en deelt ze met anderen.
  • De informatie kan verschillende vormen aannemen: De vorm en de inhoud moeten aan het gebruik en de communicatiemiddelen worden aangepast voor een optimale klantervaring: papier, e-mail, sms, sociale netwerken enz.

Bdoc Suite draagt op een concrete en eenvoudige manier bij aan de invoering van een nieuwe, vlotte en ‘geconnecteerde’ communicatie-ervaring voor de klant.

 

5 goede redenen om te kiezen voor Bdoc Suite
1. Een oplossing die algemeen inspeelt op de huidige uitdagingen op het vlak van het communicatiebeheer van ondernemingen met hun klanten

2. Een oplossing die de invoering vergemakkelijkt van een communicatiestrategie waarin de gebruiker centraal staat

3. De enige CCM-oplossing die een interactiviteit van begin tot einde en van beheerder tot eindgebruiker aanbiedt

4. Een oplossing die een flexibele samenwerking mogelijk maakt tussen de vakspecifieke diensten en de informaticateams

5. Een functionele rijkdom en een ‘productergonomie’ die door de gebruikers zeer op prijs wordt gesteld