Sectoren

Sectoren

OPENBARE SECTOR

Ondanks een algemene context van strakke budgetcontrole, en zelfs bezuinigingen, verloopt de overgang naar nieuwe technologieën in de openbare sector steeds sneller, gedreven door een digitale (administratieve procedures online, digitaal loket, cross-channel communicatie, enz.) en reglementaire transformatiedynamiek (bv. AVG, PES, @CTES, DSN, enz.).

Centraal in deze ontwikkeling staat het streven naar een betere kwaliteit van de relatie met de burgers en de ambtenaren.

Het aanbod voor het beheer van de communicatie met de klanten van Business Document begeleidt de spelers in de openbare sector bij hun digitale transformatie ten aanzien van de burgers en de ambtenaren.

Meer informatie

Een gepersonaliseerde en interactieve communicatie zo dicht mogelijk bij de burgers

Zowel op nationaal niveau als op het niveau van regionale en departementale raden, overheidsdiensten of openbare instellingen maakt Bdoc Suite het mogelijk om administratieve documenten op een eenvoudige manier te produceren en te personaliseren, zodat ze enerzijds met de post kunnen worden verstuurd en anderzijds ook steeds vaker op de portaalsites van de openbare diensten kunnen worden opgenomen: administratieve formulieren, akten van de burgerlijke stand of onlinefacturen zijn 7 dagen per week op alle dragers beschikbaar voor de burgers.

Dankzij bijgewerkte informatie, bevestigingen in het kader van stilzwijgende instemming, kennisgevingen per sms of via de sociale netwerken kan een vlotte, interactieve en collaboratieve dialoog tot stand worden gebracht tussen de burger en de ambtenaren.

In het kader van de sociale werkzaamheid stelt Bdoc Suite de gepersonaliseerde documenten op die naar de burgers worden verstuurd (handicap, kinderen, ouderdom enz.): kennisgevingsbrieven, voorstel tot hulp of tenlasteneming enz.

 

De uitvoering van dematerialisatieprojecten van de staat vereenvoudigen
Dankzij een eenvoudige integratie in de vakspecifieke applicaties helpt Bdoc Suite de spelers in de openbare sector om de uitwisseling van documenten te vereenvoudigen in het kader van grote projecten, zoals PES in Frankrijk (Protocol d’Echange Standard) voor de dematerialisatie van bewijsstukken en facturen en het beheer van de elektronische handtekening of @CTES voor de verzending en de controles van de akten tussen de overheidsdiensten en de staat.

 

Gegevensbeveiliging en kostenbeheersing
Met Bdoc Suite beheren de overheidsdiensten de documentmodellen op een gecentraliseerde manier. Ze garanderen dat de documenten conform de voorschriften zijn, ongeacht het type document en de doelmedia. Hierdoor verkorten ze de bijwerkingstermijnen en drukken ze de productiekosten.

 

De Smartcity van morgen voorbereiden
De relatie van de overheidsdiensten en de burgers staat aan de vooravond van een revolutie. ‘Connected objects’, OpenData en AI tekenen nu al de Smartcity van morgen uit, ten dienste van een burger die steeds beter geïnformeerd en steeds meer online is.

Anderzijds vereist het een grotere waakzaamheid met betrekking tot gegevensbescherming, zoals dat wordt aanbevolen door de AVG-voorschriften die sinds het begin van 2018 van kracht zijn.

Bdoc Suite stelt de overheidsdiensten in staat om op die evoluties, alleszins op het vlak van de documenten, vooruit te lopen door zichtbaarheid te bieden op het volledige communicatieproces vanaf de burger via de ambtenaren en de openbare dienstverleners tot het informatiesysteem.

Getuigenis Stad Lausanne

De Bdoc Suite voldoet niet alleen aan onze verwachtingen op technisch en functioneel vlak, maar bleek ook de meest gebruiksvriendelijke en stabiele oplossing. Hiermee kunnen we niet alleen onze webpublicaties, maar ook onze uitgaven voor massaproductie in onze printcentra beheren.