Sectoren

Sectoren

DIENSTEN

In de dienstensector is een sterke transformatiedynamiek aan de gang, die onder meer verband houdt met enerzijds de impact van de digitalisering op toepassingen en processen en anderzijds de opkomst van nieuwe economische modellen, zoals e-commerce, digitale platformen, betalingen via de smartphone of de ‘uberisatie’ van diensten die de concurrentiecriteria in de sector herdefiniëren.

In die context is de beheersing van de communicatie met de klant een strategische uitdaging. Het gaat erom een vernieuwde klantervaring en crossmedia-mogelijkheden van bestaande diensten aan te bieden en de nodige begeleiding te voorzien voor de nieuwe innoverende aanbiedingen.

Het aanbod van Business Document helpt u bij de uitvoering van die digitale communicatie.

Meer informatie

Een moderne en gepersonaliseerde communicatie voor alle media
Dankzij Bdoc Suite krijgen uw klanten vanaf gelijk welk toestel en op elk gewenst moment toegang tot documenten en formulieren: formulier om lid te worden, abonnementsformulier, welkomstbericht, nieuwsbrief per e-mail, onlinecontracten, facturen, verbruiksoverzichten, enz.

U bezorgt uw klanten up-to-date, gepersonaliseerde en aan elk type medium aangepaste informatie: met eenvoudige brieven, beknopte en doelgerichte e-mails of rijke en dynamische webpagina’s die in uw portaalsites zijn geïntegreerd, kunt u het resultaat van uw communicatie vergroten.

 

Uw communicatiebeheerprocessen digitaliseren
Bdoc Suite, dat in uw vakspecifieke applicaties is geïntegreerd, is de ideale oplossing om het beheer van documenten te digitaliseren en vlotter te laten verlopen tussen verschillende gesprekspartners op vlakken zoals de behandeling van klachten en de opvolging van klanten, abonnementen (brieven, facturen, overzichten enz.), brieven over geschillen en juridische overeenkomsten, HR- en uitzendarbeidsdocumenten enz.

U optimaliseert uw concurrentiekracht door snelle gegevensuitwisselingen per e-mail of via uw portaalsites en uw mobiele apps aan te bieden. U biedt een snel en beveiligd validatiecircuit aan, waarbij de elektronische handtekening in de documenten is geïntegreerd.

U beheert in meerdere talen en met meerdere merken uw documenten op een transversale manier en speelt zo op een doeltreffende en beheerste manier in op de verwachtingen van uw klanten en uw partners.

 

 

De gegevens van uw klanten beveiligen
Met Bdoc Suite worden de modellen voor contracten of inschrijvingen op een gecentraliseerde manier door uw dtp-teams of uw vakspecifieke ontwikkelaars bijgewerkt. U controleert gemakkelijker het gebruik van de gegevens in de documenten en anticipeert al op de invoering van de AVG-voorschriften (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Innoverende oplossingen begeleiden
Door de introductie van steeds meer disruptieve technologieën (SaaS, ‘connected objects’, augmented en virtual reality, Big Data en gedragsanalyse van klanten, AI, enz.) door groepen zoals Google of Amazone, en nog versterkt door nieuwe marktspelers zoals Netflix of Uber, worden de actoren in de dienstensector geconfronteerd met een wedloop naar steeds meer innoverende oplossingen om hun aanbiedingen aan te passen.

Die innovaties gebruiken massaal klantgegevens als fundamentele informatie- en analysebron.

Met Bdoc Suite vormt de dialoog via documenten en hun interacties een belangrijk gegevenskapitaal dat u van begin tot einde onder controle houdt.