Toepassingen

Toepassingen

Cross Media

Uw klant is al lang niet meer tevreden met communicatie via de post. Hij wil uw berichten in de mailbox van zijn smartphone lezen, ze in zijn webruimte op een tablet bekijken of ze vanaf een sociaal netwerk beantwoorden.

Met Bdoc Suite kunt u een traditionele vorm van communiceren met papier omvormen tot een crossmedia-communicatiemodel, waarin digitale communicatie (waaronder sociale netwerken) is geïntegreerd.

Meer informatie

U kunt voortaan met uw klanten of uw gebruikers niet alleen via brief, maar ook via e-mail, sms of fax communiceren. Daarnaast kunt u ook met smartphone- of sociale netwerkapplicaties (Twitter enz.) werken. U kunt in realtime gepersonaliseerde documenten online plaatsen op uw websites of in uw klantenruimten.

Dankzij de flexibele ontwikkeling  gebruikt u het referentiesysteem van Bdoc Suite om Responsive Design-documentmodellen te definiëren die via verschillende kanalen kunnen worden verspreid (bv. papier of e-mail).

 

Uw vakspecifieke gebruikers communiceren via hun applicaties op een bevoorrechte manier met elk van uw klanten, want het hedendaagse klantenparcours is immers crossmedia en digitaal. Aangetekend schrijven of e-mailbericht? Hetzelfde Bdoc Suite-documentmodel wordt gebruikt en past het antwoord aan het gewenste kanaal aan.

Nog een voorbeeld: met een Bdoc Suite-documentmodel kunt u niet alleen een contract online ter beschikking stellen, maar kunt u het ook elektronisch laten ondertekenen in pdf-formaat, het melden per sms en een samengevatte versie in de vorm van een aanraakgevoelig webdocument op het klantportaal plaatsen.

De SmartBdoc zijn een innoverende dimensie in de digitalisering van de communicatie met de klant. Ze geven uw berichten een nieuwe, moderne en onderscheidende vorm. Uw klant is niet langer een eenvoudige lezer, maar hij wordt een actieve deelnemer in uw communicatieproces.

 

Bekijk onze vakspecifieke oplossingen: BankVerzekeringOpenbare sectorDiensten

 

 

Getuigenis Maaf

Bdoc Suite implementeert de multichanneldistributie van 250.000 e-mails per dag naar onze verschillende doegroepen: e-mail, enveloping, GED, COLD ...