Bdoc Suite

Bdoc Suite

Bdoc Suite

Bdoc Suite is een CCM-totaaloplossing (Customer Communication Management) die werd ontworpen rond een gecentraliseerde referentiesysteem voor documenten, een applicatie voor het interactief opstellen en beheren van documenten van klanten, een crossmedia  productie- en distributieomgeving en een omgeving voor workflow en archivering van inhoud.

Met Bdoc Suite kunnen ondernemingen een documentproces invoeren dat van begin tot eind wordt gestuurd voor alle inkomende en uitgaande documenten en dat zorgt voor ontwerp, crossmediacommunicatie (e-mail, sms, smartphone, tablet enz.), drukwerk op grote schaal of op maat, automatisch of interactief, evenals archivering en gegevensverwerking door een performante en parametreerbare workflow.

Meer informatie

De modules van de Bdoc Suite-oplossingen kunnen zeer vlot geïntegreerd worden in de vakspecifieke applicaties en/of de externe tools, en behandelen elke fase van het documentproces en het beheer van de communicatie met de klanten:

  • Bdoc Design: Beheer van het referentiesysteem en de ontwikkeling van de documentmodellen
  • Bdoc Web Design: Thin client-applicatie voor de ontwikkeling van documentmodellen, gericht op vakspecifieke ontwikkelaarsprofielen
  • Bdoc Interactive: Thin client-applicatie voor pc en tablet voor het interactief opstellen en goedkeuren van de documenten van klanten
  • Bdoc Production: Crossmedia-productieomgeving voor transacties en massacommunicatie met geïntegreerde functies voor administratie, toezicht, verwerking en verspreiding via meerdere kanalen
  • Bdoc Rflow: volledige EDM-module voor het vastleggen, verwerken (workflow) en weergeven van documenten en de eraan gekoppelde gegevens