WETTELIJKE VERMELDINGEN

Uitgever van de website

De website www.bdoc.com is het eigendom van het bedrijf Business Document van de groep Gfi Informatique

Business Document S.A.S.U met een kapitaal van € 500.000
HR Nanterre 492 079 058
INTRACOMMUNAUTAIR BTW-NR.: FR 06492079058

Tel.: +33 (0)1 46 10 90 90 – Fax: +33 (0)1 46 10 90 99

Hoofdredacteur van de publicatie: Frédéric Glaudot

Ontwerp / Uitgave / Hosting van deze website: Business Document en het bedrijf Bis’Art

Sitehost: OVH

 

Bescherming van de naam- en persoonsgegevens van de gebruikers op deze website:

“Business Document, de software-uitgever van de groep Gfi Informatique, levert de nodige inspanningen om de privacy van de gebruikers van de website te beschermen door de geldende wetgeving en voorschriften na te leven.

Het is mogelijk dat Business Document persoonsgegevens over u via de website verzamelt wanneer u ons die gegevens via het contactformulier bezorgt.

De persoonsgegevens die via het contactformulier op de website worden verzameld, zijn bedoeld om met u te communiceren en u de antwoorden te bezorgen op de vragen die u mogelijk hebt en/of om u informatie te bezorgen over Business Document, om een commerciële relatie met u aan te knopen, om commerciële statistieken op te stellen en om commerciële prospectie uit te voeren, tenzij u hiertegen bezwaar maakt.

Conform de geldende wetgeving en voorschriften worden de persoonsgegevens die Business Document nodig heeft om uw aanvragen te behandelen, op het formulier op de website met een asterisk aangeduid. Als u deze vakken niet invult, dan kan Business Document niet aan uw behoeften beantwoorden.

Al uw gegevens zijn vertrouwelijk. Alleen de bevoegde personen bij Business Document krijgen er toegang toe – en dit uitsluitend voor interne doeleinden. De gegevens worden door Business Document bijgehouden, dat de geschikte maatregelen treft om de beveiliging van uw persoonsgegevens te verzekeren.

Conform de Franse ‘Loi Informatique et Libertés n°78-17’ van 6 januari 1978, die werd gewijzigd door de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, beschikt u over een recht op toegang, correctie en verwijdering van de gegevens die u betreffen, evenals het recht om u om legitieme redenen te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U kunt dit recht laten gelden door een e-mailbericht naar het volgende adres te versturen: cil@gfi.fr, of via de post een brief te versturen ter attentie van het CIL op het postadres van de vestiging in Saint-Ouen. ”

 

Tekst die u onderaan op het contactformulier van uw website kunt plaatsen:

Conform artikel 32 van de gewijzigde Franse ‘Loi Informatique et Libertés ‘ van 6 januari 1978 verwerkt de onderneming Business Document, de software-uitgever van de groep Gfi Informatique, persoonsgegevens die u betreffen op basis van de gegevens die via het contactformulier op de website worden verzameld. Deze verwerking is bedoeld om informatieaanvragen te behandelen, om eventuele behoeften die u kenbaar hebt gemaakt, te beantwoorden en/of om u informatie te bezorgen over Business Document, om de commerciële relatie te beheren, om commerciële statistieken op te stellen en om commerciële prospectie uit te voeren, tenzij u hiertegen bezwaar maakt. De verwerkte informatie kan gedurende een termijn van drie jaar worden bijgehouden vanaf het einde van onze commerciële relatie of vanaf het laatste contact van uwentwege. De velden die met een asterisk (*) zijn aangeduid, moeten verplicht worden ingevuld om uw informatieaanvraag te kunnen verwerken en/of een commerciële relatie met u te kunnen aanknopen. In toepassing van de artikelen 38 en volgende van de hierboven vermelde wet beschikt u over een recht van verzet om legitieme redenen, een recht op toegang en correctie, evenals het recht om richtlijnen vast te leggen met betrekking tot de bestemming van uw gegevens bij uw overlijden. Om die rechten te laten gelden kunt u contact opnemen met de Correspondant Informatique et Libertés van Gfi Informatique op het e-mailadres cil@gfi.fr of per post ter attentie van het CIL op het postadres van de vestiging in Saint-Ouen.