Toepassingen

Toepassingen

SmartBdoc

Via uw onlinediensten spelen uw klanten zelf een actieve rol in het beheer van uw vakspecifieke activiteiten.

Bdoc Suite wordt in uw websites en webportalen geïntegreerd en produceert in realtime pdf-documenten en digitale multimediadocumenten of aanraakgevoelige documenten voor gebruik op mobiele randapparatuur (HTML5).

Met de documentmodellen van het Bdoc Suite-referentiesysteem  kunt u crossmedia-communicatie via verschillende communicatiekanalen (papier, e-mail enz.) naar uw klanten versturen.

Meer informatie

Als u bijvoorbeeld online een attest moet genereren, kunt u dit in pdf-formaat ter beschikking stellen.

Een informatieoverzicht of een bestek kunt u dan weer in SmartBdoc (HTML5) ter beschikking stellen.

In SmartBdoc is uw document niet zo statisch als een pdf-bestand. Het wordt in de vorm van Responsive Design-tabbladen weergegeven en wordt een integraal deel van uw website, waardoor de informatie multimediaal en via aanraakschermen kan worden verspreid: sorteerbare tabellen, video’s, interactieve kaarten en andere elementen die u niet in een pdf-bestand had kunnen opnemen, maar die wel gemakkelijk bruikbaar zijn in een SmartBdoc. Uw communicatie krijgt een andere dimensie voor uw klant.

Dankzij de geolokalisatiefunctie zorgt de SmartBdoc voor gepersonaliseerde informatie niet alleen ten opzichte van de vakspecifieke context, maar ook ten opzichte van de positie van uw klant. Bedenk bijvoorbeeld hoe eenvoudig het is om hem een kaart te tonen met uw dichtstbijzijnde agentschappen.

De SmartBdocs worden perfect in onlineconfigurators of -tarificators, hulptools bij de verkoop en onlinediensten geïntegreerd die met overzichten (bankrekeninguittreksels, overzichten van prestaties, communicatieoverzichten enz.), informatiefiches of productfiches werken.

Afhankelijk van de behoefte kan hetzelfde Bdoc Suite-documentmodel in pdf- of SmartBdoc-formaat beschikbaar worden gesteld. Uw website of uw klant kan op die manier het formaat kiezen dat het best voor de context geschikt is.

Dankzij SmartBdoc kunt u aan uw klanten, uw gebruikers en uw partners een nieuw communicatiemiddel aanbieden op basis van dynamische, bewerkbare en aanraakgevoelige Responsive Design-informatie dat zich onderscheidt van een eenvoudig statisch pdf-document.

Uw klant is niet langer een eenvoudige lezer, maar hij wordt een actieve deelnemer in uw communicatieproces.

 

Bekijk onze vakspecifieke oplossingen: BankVerzekeringOpenbare sectorDiensten