Sectoren

Sectoren

VERZEKERINGEN

In een sterk concurrerende omgeving moeten verzekeraars hun digitale transformatiestrategie versnellen en de klantervaring opnieuw uitvinden

Het beheer van documentprocessen en klantencommunicatie speelt een sleutelrol in deze strategie.

Het is een geprivilegieerd contactpunt in het traject van de klant en een belangrijk moment van de waarheid in de relatie met de verzekerde: prijsofferte, contractualisatie, certificaat en online aangifte worden de markers van een innovatieve en differentiërende dienstverlening.

Het Business Document-platform versnelt de implementatie van uw digitaal documentbeheer en helpt u uw klantenrelaties opnieuw uit te vinden.

Meer informatie

Een vernieuwende en gepersonaliseerde relatie

Met Business Document, past uw klantenrelatiebeheer zich aan de nieuwe concurrentie-uitdagingen aan :

  • Een responsieve en efficiënte digitale uitwisseling in twee richtingen tussen de verzekerden en hun contactpersonen garanderen.
  • En duidelijk en aantrekkelijk communiceren over uw « plus » (huiswacht in geval van een ramp, uitlenen van een voertuig.…).

U reageert snel en adequaat op offerteaanvragen en beheert op een vloeiende manier de online verspreiding van gepersonaliseerde aanbiedingen.

White label of multi-brand, u verzekert de tevredenheid van uw verzekerden door uw communicatie te personaliseren, voor een innovatieve en gepersonaliseerde klantenervaring in real time.

Een perfect antwoord voor het beheer van schadedocumenten

Het Business Document platform ïntegreren met uw bedrijfsapplicaties, stelt uw account managers in staat om de door de verzekeringnemers opgestuurde documenten efficiënt te ontvangen en te controleren, om de aangifte- en schadebehandelingsdocumenten snel voor te bereiden en om ze indien nodig interactief bij te werken om rekening te houden met elke specifieke context.

Alle elementen van een dossier (aangifte, aanvullende documenten, bevestiging van dekking, enz.) kunnen worden uitgewisseld onmiddellijk tussen de verzekerde, de beheerder en derden, per e-mail of via het klantenportaal.
De beheerder kan de documenten ook ter plaatse aanvullen, bijvoorbeeld met een aanraaktablet, om extra informatie in te voeren of ter plaatse genomen foto’s toe te voegen alvorens ze ter validering aan het systeem voor te leggen.

Ten slotte maakt de aansluiting op een systeem van elektronische handtekeningen het mogelijk de juridische waarde die nodig is voor een 100% digitale schaderegeling, in het proces te integreren.

Beheersing van het effect van wettelijke verplichtingen

De Europese RGPD-verordening betreffende de eerbiediging van persoonsgegevens en de reglementaire verplichtingen in de verzekeringswereld (wet-Hamon betreffende de opzegging van verzekeringen, wet-Eckert betreffende niet-geclaimde levensverzekeringscontracten, Europese Solvabiliteit II-richtlijn, enz.)kan kostbaar zijn en gevolgen hebben voor het reactievermogen van de relatie met de polishouders.

Met het Business Document platform, worden de verwerking en controle van ondersteunende documenten geautomatiseerd en worden contractuele documenten centraal bijgewerkt binnen één enkele databank. Fraude en het risico op fouten worden in alle documentbeheerprocessen onder controle gehouden, ongeacht de volumes en
het aantal kanalen die worden aangesproken.

U optimaliseert de kosten en vertragingen bij het beheer in verband met de regelgeving.

Denk na over uw toekomstige strategie op basis van uw digitale communicatie

De verzekeringssector ondergaat ingrijpende veranderingen in zijn relatie met de verzekeringnemers, hetgeen leidt tot bedrijfsmodellen en commerciële aanbiedingen.Connected objects effenen de weg voor nieuwe modellen: « Pay how you drive », realtime monitoring van plaatsen of de gezondheid van mensen, terwijl de eerste experimenten met « gedecentraliseerde contracten » op basis van de «slimme contracten » van blockchaintechnologieën plaatsvinden.
In deze context brengt de digitale klantendialoog strategische informatie met zich mee die van begin tot eind moet worden vastgelegd en gecontroleerd.Ons Content Management-platform stelt u in staat op deze uitdagingen te anticiperen en de beschikbare gegevens optimaal te benutten om ze terug te geven aan de polishouders of om ze naar analysetools te leiden.

 

 

 Elvin Mootien, IT Manager d’Aioi Nissay Dowa France, legt uit waarom de verzekeraar uit AND-E voor het Business Document-platform koos om de communicatie met zijn klanten vanuit zijn back-office te beheren en waarom hij de workflowmodule van het platform gebruikte om de automatisering van zijn inkomende processen te versnellen.

Getuigenis Mgefi

25% minder klachten in een jaar tijd 30% minder binnenkomende oproepen Afschrijving van de investering bij 1 handeling al zichtbaar.